1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và công nghệ thông tin của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm, các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn đối với quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và công nghệ thông tin đúng Pháp luật.

Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động:

 • Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, làm đề án xin kinh phí đầu tư, giám sát thiết kế, thi công, nghiệm thu, quyết toán các công trình xây dựng;
 • Thực hiện mua sắm, đấu thầu và quản lý tài sản hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành;
 • Thực hiện công tác lễ tân;
 • Quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí (điện, nước, điều hòa trung tâm, thang máy, hệ thống xử lý nước thải, khí thải, trạm biến áp, internet, email v.v);
 • Quản lý và vận hành cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, khai thác tối đa các nguồn lực của trường để đem lại hiệu quả kinh tế (quản lý ký túc xá, giảng đường, hội trường, phòng họp, studio, cầu truyền hình …);
 • Quản trị cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác an ninh bảo mật hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu điện tử của nhà trường;
 • Quản trị và vận hành hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thực hiện nhiệm vụ của nhà trường (học tập, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm, quản trị chung v.v…);
 • Thực hiện vệ sinh môi trường; đáp ứng đúng quy chuẩn hiện hành bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm;
 • Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư bằng các giải pháp phù hợp hiệu quả và tiết kiệm;
 • Đảm bảo phương tiện phục vụ các hoạt động của nhà trường;
 • Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các quy định, quy trình và các hướng dẫn đối với hoạt động quản trị, thiết bị và công nghệ của Trường theo kế hoạch;
 • Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.