PHÒNG QUẢN TRỊ - CÔNG NGHỆ
PHÒNG 117 , NHÀ A

Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A, đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Phone : (024) 6266 2487 

Fax     : (024) 6266 2385

Email  :qtcn@huph.edu.vn

www : http://www.huph.edu.vn