Thạc sĩ Tạ Anh Hà

 

Tạ Anh Hà
Trưởng phòng

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký đề nghị thanh toán, phân công công việc trong phòng, phát ngôn với các đơn vị trong trường, công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, đấu thầu, an ninh, bảo vệ, quản lý công sản, thuế đất, phòng cháy chữa cháy.

Email: tah@huph.ed