1. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 2. Phương án bảo vệ Trường Đại học Y tế công cộng
 3. Nội quy sử dụng sân bóng đá, bóng chuyền
 4. Nội quy sử dụng phòng họp
 5. Nội quy sử dụng phòng khách Kí Túc Xá
 6. Nội quy ra, vào cơ quan của Trường Đại học Y tế công cộng
 7. Nội quy sử dụng phòng ăn
 8. Nội quy khu giảng đường, lớp học, hội trường
 9. Bảng định mức sử dụng điện cho các đơn vị trong Trường Đại học Y tế Công Cộng
 10. Quy trình in và phát hành tài liệu của Trường Đại học Y tế công cộng
 11. Quy chế sử dụng điện của Trường Đại học Y tế công cộng
 12. Quy trình đón tiếp và quản lý học viên, sinh viên vào ở nội trú ký túc xá
 13. Quy trình quản lý việc thu thập, chỉnh lý, bảo quản và khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Trường Đại học Y tế công cộng
 14. Quy trình kiểm kê tài sản tại Trường Đại học Y tế công cộng
 15. Quy trình quản lý và sử dụng tài sản dùng chung tại các giảng đường
 16. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại Trường Đại học Y tế công cộng
 17. Quy định về tiêu chuẩn định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc đối với các đơn vị, công chức, viên chức Trường Đại học Y tế công cộng
 18. Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản của Trường Đại học Y tế công cộng